امام خميني(ره) و عدم احترام به دموکراسي غربي

چرا ساير فقها غير از امام خميني دمكراسي غربي را قبول داشتند و با حكومت هاي فاسد كه اكثريت مردم قبول داشتند مبارزه نكردند و اصلا امام خميني را همراهي نكردند؟

EmamVaDemokrasiGharbi.jpgپاسخ سوال شما را با توضيح نکاتي ارايه مي دهيم؛1-اينکه برخي از فقها با حکومت هاي عصر خويش مبارزه نکردند،به معناي قبول داشتن آن حکومت ها و يا اعتبار بخشيدن به راي اکثريت به آن حکومت فاسد نبوده است،بلکه به دليل فراهم نبودن زمينه ها و شرايط مقابله با آن حکومتهاي فاسد و عدم آمادگي مردم بوده است .به هر حال هر کسي که با اسلام ، مباني و اصول و احکام نوراني آن آشنا باشد به خوبي در خواهد يافت که دموکراسي هاي غربي که بر پايه سکولاريزم و اومانيسم استوار شده است نمي تواند با دين همخواني داشته باشد و پذيرش اکثريت هيچ مشروعيتي براي آن ايجاد نمي کند . همراهي نکردن برخي از علما با امام ره نيز ناشي از ديدگاه آنان نسبت به ولايت فقيه و برداشت اين فقها از شرايط زمان و تشخيص فراهم نبودن شرايط و زمينه هاي مقابله با حکومت بوده است نه به معناي مخالفت با ايشان.
2- امام ره دو ابتکار نو در مساله ولايت فقيه داشتند که موجب درک جديدي از مساله ولايت فقيه شده و موضع ايشان را باديگران متفاوت ساخت ؛ يکي اينکه ايشان دست «ولايت فقيه» را كه تا آن زمان مظلوم واقع شده بود و در محدوده مسائل فرعي محبوس بود، گرفتند و از قلمرو فقه بيرون آوردند و در جايگاه اصلي خود يعني علم كلام نشاندند و سپس اين مسأله را با براهين عقلي و كلامي شكوفا ساختند به نحوي كه بر همهٴ مسائل فقه سايه افكند و نتايج فراواني به بار آورد كه يكي پس از ديگري شاهد آن بوديم.
از نظر امام خميني (رض)، فقيه جامع ‏الشرايط در عصر غيبت امام زمان (عج)، همهٴ سمت ‏هاي اعتباري امام معصوم) عليه‏السلام) را داراست و آن هم نه در حدّ حق و سمت وضعي محض، بلكه همراه با تكليف الزامي؛ يعني بر فقيه واجب است كه نظام اسلامي را تأسيس كند و در برابر طغيانگران به مقابله برخيزد و با جهاد و اجتهاد، و با ايثار و جانبازي و نثار همهٴ امكانات، ستم‏سوزي كند و حكومت اسلامي را بر اساس كتاب و سنّت معصومين (عليهم‏السلام) پي‏ريزي نمايد.
هنگامي كه «ولايت فقيه« به عنوان يك مسألهٴ كلامي و در قلمرو علم كلام مطرح شد و روشن گرديد كه تعيين وليّ و سرپرست جامعهٴ اسلامي مربوط به فعل خداوند است، اين كلام، فقه را مشروب مي‏كند و بر آن سايه مي ‏افكند و آنگاه است كه انسان، سراسر فقه را با ديدگاه كلامي مي‏نگرد و براي مطالب فرعي فقه، صاحب و مسؤول مي‏بيند و در نتيجه، مسائل فقهي، سازماندهي مي‏شود و از آشفتگي بيرون مي‏آيد.
اينكه حضرت امام (قدس سره) به طور مكرّر در گفتار و نوشتار خود فرموده‏اند اگر كسي سراسر دين را بررسي كند، خواهد ديد كه دين، سياست را به همراه دارد وسائس و مجري را از نظر دور نداشته، سرّش آن است كه ايشان از ديدگاه كلام به فقه نگريسته و از افق برتري فقه را شناخته است. «فقه شناسي» مسأله‏اي كلامي است نه فقهي. در صدر و ساقهٴ علم فقه، مسأله‏اي نداريم كه بيان كند فقه براي چيست و از آن چه بر مي‏آيد. شناخت فقه، بررسي كار خدا و شناخت قانون الهي است و اين كار، يك كار كلامي و خارج از قلمرو علم شريف فقه است.
يكي ديگر از امتيازهاي برجستهٴ امام خميني (قدس سره) از ديگر عالمان دين، آن است كه ديگران اگر چه ولايت فقيه را قبول داشتند، ولي غالب آنان، شرايط آن را حصولي مي‏دانستند، امّا حضرت امام (رض) كه ولايت را مانند امامت مي‏داند، معتقد است كه شرايط إِعمال ولايت دو بخش است؛ بخشي از آن «حصولی» است و بخش مهم آن «تحصيلي» مي‏باشد؛ يعني بايد آن شرايط را به دست آورد و اين گونه نيست كه اگر مردم حاضر شدند و امكان داشت كه بدون خطر، نظام اسلامي تأسيس شود، فقط در اين شرايط حاصل شده، بر فقيه جامع اوصاف رهبري لازم باشد زمام نظام را به دست گيرد، بلكه بسياري از شرايط ولايت فقيه، تحصيلي مي‏باشد و مانند وضو براي نماز است كه بايد آن را به دست آورد؛ نه حصولي مثل استطاعت براي حج، كه تحصيل آن واجب نيست؛ به تعبير علمي،بسياري از شرايط ولايت فقيه، «شرط واجب» هستند نه «شرط وجوب».( عبد الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ، ولايت فقاهت و عدالت ، مرکز نشر اسرا ، قم ، 1385، ص 277- 284)
3- اکثريت در نظام اسلامي با اکثريت در نظام دموکراسي غربي تفاوت هاي بنيادين واساسي دارد و جايگاه اين دو متفاوت است ، در حكومت اسلامي، حق و قانون، پيش از اكثريت و مقدّم بر آن است و اكثريت، «كاشف حق» است نه مُولِّد و به وجود آورندهٴ آن؛ ولي در نظام دموكراسي و غير ديني، اكثريت، پيش از حق و قانون، و به وجود آورندهٴ آن است.
جايگاه دوم اكثريت در اسلام، مقام عمل و اجراست؛ به اين معنا كه رأي اكثريت مردم، در كارهاي اجرايي خودشان معتبر است. مردمي كه در بخش قانونگذاري و در حوزهٴ نبوّت و امامت معصوم و در بخش حاكميت و ولايت و رهبري پذيراي حق مي‏باشند، در مسائل اجرايي، تشخيص‏شان حجّت است و با حضور و رأي آزادانه و انديشمندانه، در سرنوشت خود سهيم هستند و براي رفع
مشكلات و تأمين نيازهاي خود، افرادي را به عنون وكيل انتخاب مي‏نمايند و به مجلس شوراي اسلامي يا به مجلس خبرگان و مانند آن مي‏فرستند.
بنابراين، در نظام ديني و اسلامي، دو نوع رأي اكثريت محترم و معتبر است؛ يكي در مقام اجراء و عمل، و ديگري در مقام تشخيص قانون الهي كه توسط وحي و دين ارائه گرديده است؛ كساني كه خود توانايي تشخيص قانون ديني را ندارند، قانون‏شناسان را با رأي اكثريت تعيين مي‏كنند و قانون‏شناسان، با رأي اكثريت خود، قانون الهي را مي‏شناسند.( عبد الله جوادي آملي ، ولابت فقيه ، ولايت فقاهت و عدالت ، پيشين ، ص 91-92)بنابر اين در نظام اسلامي راي و نظر اکثريت جايگاه خاص خود را دارد و نمي تواند ملاک پذيرش و مشروعيت يک حکومت تلقي گردد . از اين رو اگر اکثريت مردم خواهان حکومتي شدند که احکام و مباني اسلام را قبول نداشته باشد چنين اکثريتي از ديدگاه اسلام اعتبار و ارزشي ندارد .البته روشن است که هر حکومت براي تحقق و قدرت اجرا نيازمند همراهي مردم است و تا مردم با آن همراهي نکنند هيچ حکومتي تشکيل نخواهد يافت ولي اين غير از مشروعيت راي اکثريت است .
4- مساله شکستن بت ها توسط حضرت ابراهيم عليه السلام به دليل برخورد با انحراف در جامعه و به منظور بيدار کردن اذهان جامعه نسبت به اشتباه خويش بود و اين وظيفه اي بود که برعهده حضرت ابراهيم عليه السلام قرار داده شده بود و اگر امروز نيز در هندوستان يا جاي ديگر حضور داشتند به رسالت و وظيفه خويش عمل مي نمودند هر چند اکثريت مردم با آن مخالف باشند و اين اختصاص به ايشان نداشته و تمام پيامبران الهي در عصر خويش با مخالفت اکثريت مردم روبرو بودند آيا مي توانستند به دليل همراهي مردم با اعتقادات فاسد ، از تبيلغ دين و آيين الهي سرباز زنندو اگر اين چنين بود هيچ پيامبري نبايد به مقابله با آيين وآداب و رسوم غلط عصرخويش به پا خيزد .
 
 

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
2 + 10 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .