امام خامنه اي و حماسه 12 اسفند

دشمنان خارجي، جريان هاي گوناگون ضدانقلابي و فتنه گران سال هاي اخير، به طور دائم اين تحليل را در جامعه ترويج مي دادند كه اگر نظام به اصلاح اوضاع نپردازد و شرايط را تغيير ندهد، براي اولين بار مردم ايران پس از 33 سال از انقلاب با صندوق هاي رأي قهر كرده و با يك مشاركت حداقلي و زير 40 درصد، جمهوري اسلامي را در بن بست بحران مشروعيت قرار خواهند داد.
بزرگي و عظمت حماسه حضور مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، همه تحليلگران سياسي و كارشناسان مسائل ايران در گوشه و كنار جهان را بر آن داشته تا به مطالعه و بررسي چگونگي شكل گيري اين حماسه و رويداد مهم روي آورند.انتخابات در ايران و شركت گسترده مردم در آن، امر جديدي نبوده و طي 33 سال گذشته مردم ايران در بيش از 30 انتخابات شركت كردند. آنچه انتخابات مجلس نهم در دوازدهم اسفندماه را از انتخابات گذشته و به احتمال بسيار قوي از انتخابات آينده متمايز مي كند، برگزاري اين انتخابات در شرايط خاص و به عنوان اولين انتخابات، بعد از فتنه 88 است. گزاره هاي زير تا حدودي اين شرايط را ترسيم مي كند.

1- جريان فتنه با ادعاي تقلب در انتخابات رياست جمهوري دهم در سال 1388، به طور دائم براي القاي اين شبهه تلاش مي كرد كه نظام پشتوانه مردمي خود را از دست داده و با بحران مشروعيت مواجه است.

2- جريان فتنه و حاميان آن با اين ادعا كه شرايط براي برگزاري يك انتخابات آزاد در 12 اسفند فراهم نيست، به تحريم انتخابات روي آورده و بخش اصلي جريان اصلاحات نيز با همين استدلال اعلام كردند، هر چند انتخابات را تحريم نمي كنند، لكن در انتخابات ليست نمي دهند!

3- در كنار راهبردهاي قهر و تحريم بخش افراطي جريان فتنه از يك طرف و ليست ندادن بخش اصلي اصلاحات (مجمع روحانيون مبارز) از طرف ديگر، راهبردهاي تهديد و تشديد تحريم ها در آستانه انتخابات از سوي دشمنان خارجي و به ويژه مثلث آمريكا، اسرائيل غاصب و انگليس، فضايي را ايجاد كرده بود كه هدف اصلي اين فضا تأثير بر رفتار سياسي و انتخاباتي مردم ايران بود.

در چنين فضايي، دشمنان خارجي، جريان هاي گوناگون ضدانقلابي و فتنه گران سال هاي اخير، به طور دائم اين تحليل را در جامعه ترويج مي دادند كه اگر نظام به اصلاح اوضاع نپردازد و شرايط را تغيير ندهد، براي اولين بار مردم ايران پس از 33 سال از انقلاب با صندوق هاي رأي قهر كرده و با يك مشاركت حداقلي و زير 40 درصد، جمهوري اسلامي را در بن بست بحران مشروعيت قرار خواهند داد. دشمنان خارجي، ضدانقلابيون و مخالفان داخلي با اين نوع تحليل از شرايط و رفتار انتخاباتي مردم، دو هدف عمده را دنبال مي كردند.

الف- نگران ساختن مسئولان از مواجهه با چالش مشروعيت سياسي در پي انتخابات مجلس نهم و وادار ساختن آنان به عقب نشيني از اصول با امتيازدهي به جبهه مقابل انقلاب به اين اميد كه گرفتار بحران مشروعيت نشوند.

ب- تأثير بر افكار و رفتار مردم ايران براي فاصله گرفتن از نظام، به گونه اي كه شكاف ملت- دولت با مشاركت حداقلي (زير 40 درصد) در انتخابات مجلس نهم به نمايش گذاشته شود. تصور جبهه مقابل انقلاب و نظام اسلامي بر اين بود كه در اين صورت، نظام با از دست دادن پشتوانه مردمي دچار ضعف شده و دو راه بيشتر پيش روي ندارد و نتيجه حركت در هر يك از اين دو مسير نصيب آنان مي شود.

1- نظام براي تقويت پشتوانه مردمي خود، در حالي كه ضعيف شده، به سمت آشتي ملي روي آورده و مخالفانش را به رسميت مي شناسد و از طريق مذاكره و امتياز دادن، آنها را در قدرت سهيم مي كند. در واقع در اين فرض، نظام اسلامي تسليم قدرت هاي خارجي از يك سو و مخالفان داخلي از سوي ديگر مي شود تا موجوديت خودش را به صورت حداقلي حفظ كند.

2- نظام با پافشاري بر اصول خود در برابر جبهه مقابل به ايستادگي اش ادامه خواهد داد و با توجه به اينكه از درون با چالش مشروعيت مواجه شده، به مرور زمان نارضايتي هاي داخلي، شرايط آرام كشور را بر هم زده و نظام چاره اي جز سركوب و برخورد با مردم ندارد. استمرار اين رويارويي ها با مردم از يك طرف و تشديد فشارهاي خارجي و مخالفان سياسي نظام از طرف ديگر، در نهايت باعث فروپاشي نظام از درون خواهد شد و در اين شرايط، مخالفان داخلي با پشتوانه خارجي قدرت را به دست مي گيرند.

بر اين اساس، انتخابات مجلس نهم را بايد يك انتخابات مهم و سرنوشت ساز براي نظام تلقي كرد. اهميت و حساسيت انتخابات مجلس نهم از سال 88 و بعد از فتنه عميق شكل گرفته در كشور با حوادث پس از انتخابات، براي دوست و دشمن قابل فهم بود. امام خامنه اي(مدظله العالي) روز دهم اسفندماه سال جاري بر همين نكته تأكيد كرده و با اشاره به انتخابات مجلس فرمودند: «حساسيت اين دوره از انتخابات به اين علت است كه جبهه استكبار همه تيرهاي خود را بر ضد ملت ايران، خرج كرده و به تيرهاي آخر رسيده است. بنابراين مردم بايد بايستند و عزم و اراده خود را به رخ دشمن بكشند تا جبهه استكبار بداند كه در مقابل اين ملت نمي تواند مقاومت كند.» انتخابات برگزار شد و در شرايطي كه در روز 12 اسفند تمامي چشم ها به ايران دوخته شده بود تا رفتار انتخاباتي مردم ايران را مشاهده كنند، مردم ايران بر خلاف بسياري از تحليل ها، حماسه اي بزرگ خلق كرده و ايستادگي خود در جبهه انقلاب، نظام، ولايت و رهبري را به نمايش گذاشتند. در تحليل اين حماسه بزرگ و علل شكل گيري آن به عوامل زيادي مي توان اشاره كرد كه در رأس آنها سه عامل برجستگي بيشتري دارد؛1- تفضل و عنايت الهي 2- هدايت هاي رهبري 3- بصيرت و هوشمندي مردم.

هر يك از اين عوامل نياز به بررسي و تبيين دارد كه در اين نوشتار كوتاه مجال آن نيست. اما به لحاظ اهميت موضوع به طور مختصر عامل دوم، يعني نقش رهبري در خلق اين حماسه بزرگ مورد كنكاش قرار مي گيرد.

تحليل حوادث 33 سال گذشته نشان مي دهد كه ولايت فقيه در عبور دادن كشور از تنگه ها و گذرگاه هاي مهم و سرنوشت ساز داراي نقش اصلي بوده است. يكي از مقاطع حساس در سه دهه گذشته را مي توان مقطع فتنه سال 88 دانست كه بعد از عنايات الهي، نقش اصلي در عبور امت از اين فتنه بزرگ را امام امت يعني حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي برعهده داشتند. اگر نبود بصيرت، هوشمندي، صلابت و ايستادگي همراه با تدبير معظم له در برابر فتنه گران از يك طرف و تلاش گسترده براي بصيرت افزايي به امت از طرف ديگر، انقلاب و نظام اسلامي در اين مقطع شايد دچار خسارت جبران ناپذيري مي شد. در انتخابات مجلس نهم نيز، در حالي كه دشمنان بر اين تصور بودند كه با مجموعه اي از اقدامات خود مي توانند از طريق اين انتخابات نظام اسلامي را با مشكلات جدي مواجه سازند، اين مقام عظماي ولايت بود كه از همان سال 88 مسير خلق يك حماسه در سال 90 را براي خاك كردن دشمن فراهم ساختند. در واقع مي توان گفت، صحنه انتخابات مجلس نهم از سال 88 به عنوان يك صحنه رويارويي با نظام تعريف شد و دشمنان براي زمين زدن نظام اسلامي و رهبري آن در اين صحنه بسيار اميدوارانه از همان سال 88 ، هم كار كرده و هم براي رسيدن زمان لحظه شماري مي كردند. در حالي كه دشمنان چنين نگاهي به صحنه انتخابات مجلس نهم داشتند و دوستان انقلاب در يك حالت خوف و رجا به سر مي بردند، حضرت امام خامنه اي (مدظله العالي) داراي رويكردي متفاوت از همگان بوده و نگاهي درخور تأمل داشتند. معظم له در همان سال 1388 و حتي قبل از حماسه نهم دي ماه كه آبي بود بر شعله هاي فتنه، با يك آينده نگري خاص، انتخابات مجلس نهم را انتخاباتي پيش بيني كردند كه در آن مردم ايران با حضوري چشمگير وفاداري خود به نظام اسلامي را در آن به نمايش مي گذارند. امام خامنه اي در شهريور 1388 با اشاره به فتنه و تحليل هاي دشمنان و رجزخواني ضدانقلابيون و فتنه گران و القاي اين نكته از سوي آنان كه نظام پشتوانه مردمي خود را از دست داده، تصريح مي فرمايند كه در انتخاباتي كه دو سه سال آينده (اشاره به انتخابات مجلس نهم) برگزار خواهد شد، خواهيد ديد كه مردم چگونه با حضوري گسترده در صحنه انتخابات، وفاداري خود به نظام را نشان خواهند داد. معظم له با همين نوع نگاه به رفتار مردم در صحنه انتخابات مجلس نهم، تا روز انتخابات در چندين سخنراني عباراتي را با قاطعيت و صراحت هر چه تمام بيان داشته تا جايي كه برخي از دوستان و علاقه مندان ايشان نگران عدم تحقق اين پيش بيني ها و مخدوش شدن جايگاه ولايت در جامعه شدند! در شرايطي كه دشمنان خوشحال از قهر مردم در 12 اسفند با صندوق هاي رأي بودند و با قدرت رسانه اي خود مردم را به تحريم انتخابات فرا مي خواندند، امام خامنه اي در 19 دي ماه يعني حدود سه ماه قبل از انتخابات، تصريح فرمودند: «با اعتمادي كه به عنايت الهي دارم و با شناختي كه از مردم دارم، در انتخابات حضور مردم دشمن شكن خواهد بود.» همچنين معظم له در روز دهم اسفند يعني دو روز قبل از اين رخداد حماسي و تاريخي فرمودند: «آن چيزي كه از لطف الهي احساس مي كنم و احتمال قوي مي دهم، اين است كه ملت ايران در انتخابات روز جمعه، سيلي سخت تري به چهره استكبار خواهد زد!» روز جمعه فرا رسيد و مردم ايران كاري كردند كارستان كه همگان گفتند:

1- سيلي سخت تر نواخته شد.

2- دشمن در زمين انتخابات خاك شد.

3- موقعيت نظام اسلامي و رهبري آن در انتخابات ارتقا پيدا كرد.

و نكته مهم در عرصه انتخابات اين بود كه بسياري از كساني كه خبرنگاران از انگيزه هاي شان براي شركت در انتخابات سوال مي كردند در پاسخ مي گفتند براي پاسخ به دعوت رهبري و براي دفاع از ولايت به صحنه آمده ايم تا دشمن را شكست دهيم.

(امام خامنه اي و حماسه 12 اسفند/دكتر يدالله جوانى، بصيرت، 90/12/21 )

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
3 + 11 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .