اطلاع‌نگاشت | گفتمان‌ساز باشید

13960916_0138439.jpg«اوّلین فریضه‌ی دانشجویی عبارت است از آرمان‌خواهی.»و پیگیری آرمان‌ها و تکرار و پافشاری بر آنها موجب گفتمان‌سازی و اثرگذاری بر مراکز تصمیم‌گیری مدیریّت کشور خواهد شد.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در مقاطع مختلف ضمن حضور در دانشگاه،آرمان‌ها و گفتمانهای مختلفی را با دانشجویان در میان گذاشته‌اند. «گفتمان‌سازباشید» مروری است بر محورهای گفتمانی بیانات رهبر انقلاب که با حضور در دانشگاه‌‌های تهران مطرح شده‌است.

13960916_0138439.jpg

منبع:
http://farsi.khamenei.ir/photo-album?id=38439