ارتباط با آمريكا و پيشرفت کشور؟

وضعيت سياسي ، اقتصادي، اجتماعي و...كشورهاي كه روابط خوب با آمريكا دارند چگونه است ؟ آيا اينكه مطرح مي شود اگر با آمريكا رابطه برقرار كنيم پيشرفت خواهيم كرد يك واقعيت است؟سوابق پيشرفت كشورهاي دوست با آمريكا را با اسم بيان فرماييد؟

دانشجوي محترم ابتدا از اينكه اين مركز را به منظور دريافت پاسخ سوالات خويش انتخاب نموده ايد از شما سپاسگذاري كرده و بابت تاخير پيش آمده در ارسال اين پاسخ از شما عذرخواهي مي نماييم .
پاسخ به سوال شما مستلزم بررسي بحثي مبنايي است با موضوع مباني تشكيل دهنده سياست خارجي آمريكا در قبال ساير كشورها كه ابتدا به اين مطلب مي پردازيم :
براساس ديدگاه ماترياليستى و ماديگرانه كشورهاى غربى از جمله آمريكا، تأمين منافع ملى و دستيابى به سود بيشتر اصلى ترين اصل حاكم بر سياست خارجى آنان بوده كه در جهت تحقق آن اقدام هر عملى هر چند غير اخلاقى جايز و پسنديده است (و اگر مواقعى دم از حقوق بشر يا ارسال كمك هاى بشر دوستانه و مى زنند، همه تاكتيكى است در جهت تحقق آن استراتژى اساسى يعنى تأمين هر چه بيشتر منافع خويش در دراز مدت) بر اين اساس منافع ملى آنان جز از راه وابستگى ساير كشورها خصوصا كشورهاى جهان سوم و جلوگيرى از استقلال و خودكفايى آنان، حاصل نمى شود و با انجام اين عمل دو عنصر اساسى چرخه اقتصادى و بازار سرمايه دارى آنان يعنى دستيابى به مواد خام ارزان قيمت از يك سو و در دست داشتن بازار مصرف جهت كالاهاى توليدى خود از سوى ديگر فراهم مى آيد.
از اين رو مشاهده مى شود كه كشورهايى جهان سوم كه اكثرا داراى روابط سياسى، اقتصادى و با آمريكا هستند عليرغم سوابق تمدنى خود و برخوردارى از منابع غنى طبيعى و انسانى، همچنان در زمره كشورهاى توسعه نيافته و شديدا وابسته به غرب محسوب مى شوند و اگر معدود كشورهايى مشاهده مى شود كه توانسته اند خود را از اين معركه نجات داده و به توسعه يافتگى نايل آيند نتيجه سعى و تلاش و اتكاى به خود بوده است نه اتكاء به غرب و آمريكا.
نتيجه آن كه آمريكا جهت تأمين منافع و حفظ و گسترش هژمونى و سلطه خويش بر ساير جهان و تحقق دهكده اى جهانى با كدخدايى خود از انجام هر اقدامى جهت عقب ماندگى كشورهاى توسعه نيافته و عدم پيشرفت آنان دريغ نخواهد ورزيد.
از طرفي با بررسي مقايسه اي ميان وضعيت كشورهايي كه با آمريكا روابط خوبي دارند به اين نتيجه مي رسيم كه هرگز رابطه با آمريكا معيار مناسبي براي پيشرفته بودن يك كشور نمي باشد كه ايران قبل از انقلاب يك نمونه و درس عبرت براي همگان مي تواند باشد . در ابتدا بهتر است نگاهي به وضعيت ايران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بيفكنيم كه طي آن دولتمردان رژيم پهلوي روابط بسيار مستحكمي با دولت آمريكا داشتند به گونه اي كه ايران قبل از انقلاب عملا يكي از اقمار آمريكا و اصلي ترين تامين كننده منافع غرب و به ويژه آمريكا در غرب به شمار مي آمد . با اين حال بررسى اقدامات خصمانه دولت آمريكا در قبال ملت ايران از گذشته هاى دور تاكنون، به وضوح دشمنى و جلوگيرى و ممانعت از پيشرفت ملت ما را در عرصه هاى مختلف سياسى، اقتصادى، نظامى، علمى و به اثبات مى رساند پاره اى از اين خصومت ها عبارتند از:
1- در بعد سياسى:
به راه انداختن كودتاى 28 مرداد 1332 و ساقط نمودن حكومت مردمى و قانونى دكتر مصدق، ارائه طرح انقلاب سفيد و كاپيتولاسيون به رژيم وابسته پهلوى، كارشكنى و تلاش در جهت سرنگونى نظام اسلامى ايران كه با خواست و اراده اكثريت قاطع ملت ايران شكل گرفت از راه هايى نظير تقويت و سازماندهى گروهك هاى ضد انقلابى در جهت اختلال در امنيت و تماميت ارضى كشور، راه اندازى كودتاى نوژه، تحريك كشورهاى همسايه به عمليات نظامى بر عليه ايران و تحميل جنگ هشت ساله، ايجاد تحريم هاى سياسى بين الملل با طرح اتهاماتى مانند نقض حقوق بشر، حمايت از تروريسم و عليه ايران و اخلال در روابط ايران با ساير كشورهاى منطقه و جهان و هم اكنون نيز با صراحت دشمنى خود را با نظام اسلامى و مردم مسلمان ايران بيان مى كنند.
2- در بعد اقتصادى:
ملى شدن صنعت نفت ايران( 1329 ) پيروزى چشمگيرى براى ملت ايران محسوب مى شد ولى متأسفانه با كارشكنى هاى دولت آمريكا همچنان عوايد و مزاياى صنعت نفت ايران به جيب شركت هاى بزرگ نفتى جهان كه اكثرا آمريكايى يا انگليسى بودند سرازير مى شد و نفع چندانى نصيب ملت ايران نمى گرديد. دولت آمريكا جهت وابسته نمودن اقتصاد ايران به محصولات خارجى، اقتصاد ايران را شديدا وابسته به درآمدهاى نفتى كرده و رژيم پهلوى را جهت انجام اقداماتى نظير اصلاحات ارضى، تحت فشار گذاشته و خودكفايى اقتصادى ايران خصوصا در زمينه مواد غذايى را از بين ببرد. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى نيز با ايجاد جنگ تحميلى از بين بردن صنايع زير بنايى خصوصا در بعد صنعت نفت و پتروشيمى و كارشكنى در بازار نفت، ايجاد تحريم هاى اقتصادى عليه ايران در عرصه بين الملل و طرح هايى نظير داماتو و در روند پيشرفت و رشد اقتصادى ايران اخلال به وجود آورده و فشارهاى بسيار زيادى را بر مردم ايران تحميل كرد.
3- در بعد علمى و تكنولوژيكى:
دولت آمريكا با جذب نخبگان فكرى ايران، جلوگيرى از دستيابى ايران به تكنولوژى هاى پيشرفته نظير آنچه كه هم اكنون در مورد انتقال دانش هسته اى به ايران هستيم و در رشد و پيشرفت ملت ايران اخلال به وجود آورده است.
4- در بعد فرهنگى:
دولت آمريكا جهت بسط و سيطره فرهنگ ليبرال دموكراسى خود و مبارزه با فرهنگ حيات بخش اسلام و ساير فرهنگ ها، از گذشته هاى دور تا كنون با اقدامات متعددى نظير استفاده از عناصر فكرى وابسته به خويش در داخل، استفاده از تكنولوژى ارتباطاتى و تهاجم گسترده اى را عليه فرهنگ اصيل اسلامى و ملى ملت ايران به كار گرفته است.
اكنون با توجه به اين قبيل اقدامات، آيا باز هم مى توان آمريكا را خيرخواه و مدافع پيشرفت ملت ايران دانست؟
مسلما پاسخ منفى است. آمريكا هرگز با توجه به مبانى فكرى و اصول نظام ليبرال سرمايه دارى خويش نمى تواند به فكر خير خواهى براى ملت هاى ديگر باشد.
كافى است گوشه نگاهى به سرنوشت كشورهاى همسايه مان (عراق و افغانستان) بياندازيم كه با اسم اعطاى آزادى و دموكراسى بر سر ملت بى دفاع آنان بمب هاى چند تنى ريخته و اولين اقدام در جهت آبادانى كشورشان، چپاول منابع نفتى آنان (عراق) توسط شركت هاى آمريكايى و انگليسى، کشتارهاي ميليوني و ناامني مستمر بود .
علاوه بر اين نمونه ها نگاهي به وضعيت ساير كشورهاي ديگر جهان نيز حاكي از اين است كه رابطه با آمريكا هرگز معياري براي توسعه و پيشرفت تلقي نمي شود . چرا كه آنچه براي آمريكا مهم بوده است تامين منافع خود و بسط سلطه همه جانبه خويش بر جهان بوده است و نه چيز ديگر و در اين راه اگر لازم باشد به توسعه و پيشرفت كشوري كمك نمايد ممكن است كمك نمايد همچون كشورهاي اروپاي غربي در دوران پس از جنگ جهاني دوم كه به دليل قرار داشتن در مركز درگيري ها و تخريب كلي آنان و در مقابل دور بودن آمريكا از عرصه جنگ و سالم ماندن آن كشور از تخريب ها ، آمريكا با طرح هايي همچون طرح مارشال به كمك آنان براي بازسازي خرابي هاي ناشي از جنگ شتافت و طرح هاي ديگري را نيز براي بازگشت اروپاي غربي به توسعه و پيشرفت سابق اجرا كرد . اما واقعيت اين بود كه هدف آمريكا از اين كار نه ارتقاي جايگاه مستقل غرب بلكه سوء استفاده از وضعيت پيش آمده به منظور تبديل شدن به قدرت بلامنازع و رهبر جهان غرب (و بعدها كل جهان) بود كه نتيجه آن نيز رفتن كليه كشورهاي اروپاي غربي به زير چتر بلوك غرب به رهبري آمريكا و همپيماني با اين كشور در عرصه تحولات بين المللي بود و اين در حالي است كه تا پيش از اين آمريكا نقش چنداني در تحولات جهاني نداشت و همچون يك كشور عادي در گوشه اي از جهان به او نگريسته مي شد كه اتفاقا سياست انزوا را به عنوان سياست خارجي خويش اعلام كرده بود و از اين پس تبديل به امپرياليستي شد كه نه تنها رهبري قاره آمريكا و اروپاي غربي را بر عهده گرفته بود بلكه داعيه رهبري بر كل جهان را داشت و به همين دليل با شوروي كه خود را رهبر بلوك شرق مي دانست وارد جنگ سرد شد . لذا كمك غرب به اروپا نيز داعيه خيرخواهانه نداشت بلكه آن هم در راستاي تامين منافع نامشروع خود بود . به همين ترتيب در ارتباط آمريكا با ساير كشورهاي جهان نيز مي توان نقش منافع نامشروع غرب را به وضوح مشاهده كرد و به اين ترتيب مي توان كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه جهان رابه چند دسته تقسيم كرد :
الف – كشورهايي كه از طريق ارتباط با آمريكا به پيشرفت و توسعه مادي رسيدند كه شمار اين كشورها بسيار محدود و در حد همان چند كشور اروپاي غربي بودند و انگيزه آمريكا نيز از اين كمك ، تامين منافع خود بود .
ب – كشورهايي كه پيشرفته هستند و از ارتباط خوبي هم با آمريكا برخوردارند اما در واقع پيشرفت آنها محصول تلاش و استعدادهاي خودشان مي باشد و نه محصول ارتباط با آمريكا كه از ژاپن به عنوان يك نمونه مهم از اين دسته مي توان نام برد .
ج – كشورهايي كه پيشرفته هستند و از ارتباط خوبي با آمريكا برخوردارند و حتي بخشي از پيشرفت هاي آنها هم مرهون سرمايه گذاري هاي آمريكايي ها مي باشد همچون برخي كشورهاي آسياي جنوب و جنوب شرقي كه اين كشورها نيز هر چند طعم شيرين پيشرفت هاي اقتصادي را چشيده اند اما به دليل وابسته بودن پيشرفت آنها به آمريكا عملا كليت كشورشان وابسته غرب شده است به گونه اي كه حتي سياست خارجي اين كشورها نيز تابعي از سياست هاي آمريكايي ها بوده و آنان امكان اتخاذ هيچ تصميم مستقلي ندارند و اين مسئله در كوتاه مدت و ميان مدت به دو شكل نتايج خطرناكي براي اين كشورها خواهد داشت : نخست از جهت عدم امكان تصميم گيري مستقل كه عملا باعث مي شود تا حتي در روابط اين كشور با كشورهاي ديگر نتواند تصميماتي را بگيرد كه به نفع اين كشور مي باشد ولي با منافع آمريكا در تعارض مي باشد و به اين صورت بسياري از فرصت هاي پيشرفت را از دست مي دهد همچون شرايط فعلي كه به علت تحريم هاي آمريكا عليه کشورمان ، برخي كشورها كه قبلا فرصت هاي بسيار مناسبي براي توسعه و پيشرفت خود از طريق رابطه با ايران ، سرمايه گذاري در ايران و تامين مايحتاج خود از طريق كشور ما ، به دست آورده بودند ناگهان مجبور به از دست دادن اين فرصت ها شدند و همين مساله باعث بروز وقفه و اختلال در روند توسعه و پيشرفت اين كشورها شده است . اما به دليل وابسته بودن كليه تصميم سازي هاي اين كشورها به نظام سلطه و استبداد مدرن غربي عملا هيچ انتخاب ديگري نمي توانند داشته باشند ومجبورند عطاي توسعه دلخواه خود رابه لقاي خشم ولي نعمت خويش ببخشند .
دوم توسعه اين كشورها به دليل وابستگي به غرب ، نوعي توسعه وابسته مي باشد كه در اثر آن هر گونه تغيير و تحولي در كشورهاي غربي باعث سريان بحران به اين كشورها مي شود بدون اينكه خود اين كشورها نقشي در ايجاد آن بحران داشته باشند همچون بحران اخير اقتصادي كه اگر چه عامل آن سياست هاي غلط آمريكايي ها بود اما عواقب ناگوار آن بيش از هر كشوري دامن كشورهاي ديگر و حتي كشورهاي اروپايي به ظاهر مستقل را گرفت و اين در حالي است كه در طي اين مدت ،كشور ما از جمله معدود كشورهايي است كه از عواقب اين بحران ها در امان مانده است و نوسانات اخير در كشور ما نيز هر علتي داشته باشد به بحران اقتصادي آمريكا ارتباطي ندارد .
د – كشورهايي كه ظاهري پيشرفته دارند كه در واقع علت اين ظاهر پيشرفته ، ثروتي است كه اين كشور به دليل داشتن ذخاير طبيعي و صدور آن به صورت خام جمع نموده و آن را صرف زيباسازي كشور خود به كمك تكنولوژي هاي وارداتي غربي ها و دخالت مستقيم آنان ، بالا بردن سطح رفاهي مردم خويش و در نهايت بالا بردن كاذب آمارهاي مربوط به توسعه و پيشرفت مي كند به گونه اي كه در نظر مردم جهان اين كشورها جزء كشورهاي پيشرفته جهان به شمار مي آيند و اين در حالي است كه ضمن وارد بودن اشكال توسعه وابسته به اين كشورها ، به دليل محدود بودن ذخاير طبيعي و پايان يافتن آن در مدت زماني نزديك يادور و نيز عدم تشكيل زير ساخت هاي لازم براي تداوم اين رفاه نسبي و مظاهر پيشرفت و توسعه ، با پايان يافتن اين ذخاير و منابع ، اين كشورها تبديل به يكي از فقير ترين كشورهاي جهان خواهند شد . لذا اين كشورها كه امروزه به دليل نيازمندي آمريكايي ها به منابع استراتژيك طبيعي آنان ، به شدت مورد توجه آمريكايي ها قرار داشته و آنان حتي از ديكتاتورترين حكومت هاي آنان نيز حمايت مي كنند پس از مدتي كه دارايي هاي طبيعي شان به پايان رسيد از دايره توجه آمريكايي ها خارج خواهند شد و كاسه گدايي براي گذران روزگار خويش به سمت آنان دراز خواهند كرد و بار ديگر نوع جديدي از وابستگي و صرفا به منظور گذران معيشت روزانه شكل خواهد گرفت كه طي آن غربي ها به شرط حمايت هاي ديپلماتيك آنان از سياست هاي آمريكا در عرصه جهاني و بازي در نقشه هاي طراحي شده آمريكا بر عليه ملت هاي مستقل وآزاده ، به تامين معيشت روزمره رهبران آنان (ونه مردم عادي كه مجبور به تحمل فقر و فلاكت خواهند بود) كمك خواهند نمود و البته تداوم چنين وضعيتي نيز بستگي به بسط و تحكيم ديكتاتوري داخلي خواهد داشت كه به نوبه خود مشكلات فراواني را براي ملت هاي اين كشور ها خواهد داشت .
هـ – كشورهايي كه بدون داشتن هر گونه ارتباطي با آمريكا و حتي با وجود دشمني با اين كشور ، خود رادر مسير پيشرفت وتوسعه قرار داده اند . آن هم توسعه همه جانبه و نه توسعه يكجانبه به سبك غرب كه در خوشبينانه ترين حالت به توسعه مادي مي انجامد و در نتيجه هم در مسير توسعه واقعي و نه تصنعي و ظاهر سازي قرار گرفته و پيشرفت هاي فراواني را هم در اين زمينه شاهد بوده است و هم اينكه از عوارض و عواقب توسعه وابسته همچون سريان بحران هاي غرب درامان مانده است و هم اينكه در حال تبديل شدن به يك الگو براي كشورهاي ديگر دنيا و به ويژه كشورهايي كه همه هست و نيستشان به نفع توسعه و پيشرفت غربي ها به تاراج رفته است مي باشد كه بارزترين نمونه چنين كشوري عبارت است از جمهوري اسلامي ايران .
بر اين اساس نظام اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در پرتو استقلال همه جانبه خويش و به بركت خروج از دايره اقمار آمريكا امروزه در مسير رشد و پيشرفت همه جانبه در مسير اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي در حال حركت مي باشد و تا كنون نيز گامهاي عملي فراواني برداشته است كه ثمرات آن مواردي مي باشد كه در ادامه به بخش هايي از آن اشاره خواهيم داشت . در اين گام ها كشور ما توانسته است به رشد و توانايي در فناوري هايي دست يابد كه بخشي از آنها تنها در انحصار چند كشور محدود و معدود بوده است و اين كشور ها اجازه دست يابي ديگران به اين فناوري ها را نمي دادند . ضمن اينكه اين پيشرفت ها در شرايط انواع تحريم ها براي كشور ما به دست آمده است و اين مساله ارزش و اهميت دست يابي به اين پيشرفت ها را مضاعف مي سازد . چرا كه اثبات مي كند كه مسلمان ايراني حتي با دست خالي و در برابر كوهي از مشكلات و بدون هر گونه رابطه اي با آمريكا نيز مي تواند قله هاي پيشرفت را فتح نمايد .
* در اين جا توجه شما را به چند گزارش و حقيقت آماري جلب مي كنم كه گوياي واقعيت مورد ادعا است.
1:رشد علمي
وبگاه علمي تحليلي ساينس متريكس كه به تحليل وارزيابي پيشرفت هاي علوم، فناوري و نوآوري اختصاص دارد، در مقاله اي با موضوع مرور تحليلي رشد علم در 30 سال گذشته در كشورهاي مختلف جهان پرداخته ونرخ رشد توليدات علمي در ايران را 11 برابر نرخ متوسط رشد علم در جهان اعلام مي دارد و ايران را داراي بالاترين رشد در ميان همه كشورهاي جهان مطرح مي كند.(به نقل از سايت تحليل گران تكنولوژي ايران) همچنين به گزارش باشگاه خبرنگاران،هفته نامه نيو ساينتيست در گزارشي نوشت : سال 2010 از لحاظ علمي متعلق به ايران مي باشد.
بر اساس اين گزارش،يافته ها و داده هاي علمي در ايران يازده مرتبه سريعتر از ديگر كشور هاي جهان مي باشد.براساس بررسي هاي صورت گرفته موارد منتشره و موفقيت هاي علمي در خاور ميانه با رشد جالبي مواجه بوده است و در اين بين ايران با رشد چهار برابري در صدر مي باشد .
اريك آركامبولتف ،از كارشناسان موسسه تجزيه تحليلي Science-Matrix واقع در مونترال كانادا راجع به رشد علمي ايران گفت :موفقيت و حجم انتشارات علمي ايران در زمينه هاي شيمي كاني،شيمي هسته ايي ،فيزيك هسته ايي و مهندسي هسته ايي بوده است .در زمينه مهندسي هسته ايي ايران رشد 250 مرتبه ايي سريعتر از ديگر نقاط جهان را داشته است.اين در حالي است كه تحقيقات پزشكي و كشاورزي نيز در اين كشور رو به افزايش مي باشند .
در عرصه علوم نوين، دانشمندان ايراني توانسته اند تا مرزهاي جديد دانش بشري پيش روند و در مواردي نيز از اين مرزها نيز عبور كنند. موفقيت بينظير دانشمندان ايراني در تهيه، انجماد و نگهداري سلولهاي بنيادي جنيني، كه پيش از آن در انحصار 9 كشور دنيا بود، درمان ناباروري، نارسايي قلب و تلاش براي ترميم لوزالمعده براي توليد انسولين به منظور درمان بيماري قند (ديابت) براي اولين بار در جهان از اقدامات كم نظير دانشمندان جوان ايراني در عرصه مهندسي ژنتيك است.
در عرصه علوم هستهاي، با وجود موانع و ممانعت كشورهاي غربي و تحريم تجهيزات دو منظوره- داراي كاربرد مشترك در فعاليتها و تحقيقات هستهاي صلحآميز و غير صلحآميز- امروزه ايران به فناوري پيچيده غني سازي اورانيوم دست يافته و به جمع 10 كشور داراي اين فناوري نوين در جهان پيوسته است.
2:پيشرفت بر اساس شاخص توسعه انساني سازمان ملل متحد : شاخص توسعه انساني)HDI (، نام جدولي است تناسبي كه در آن كشورهاي جهان بر اساس فاكتورهايي از جمله درآمد سرانه واقعي، نرخ باسوادي، آموزش، بهداشت، تغذيه و نيز اميد به زندگي (در بدو تولد) مورد مقايسه قرار مي گيرند.
شاخص توسعه انساني از سال1991 ميلادي توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد به مرحله اجرا گذاشته شد و از آن پس هر ساله فهرستي از كشورهاي جهان را به ترتيب بالاترين تا پائين ترين رتبه ها را در مقايسه با نمودارها و كشورهاي ديگر منتشر مي كند. شاخص توسعه انساني يكي از نمودارها و منابعي است كه توسعه اقتصادي در كشورها و نحوه آن را نشان مي دهد.
شاخص توسعه انساني به معناي رتبه بندي كشورها از نظر پيشرفتهاي توسعه انساني و متوسط آسودگيهاي زندگي است. كشورهايي كه در رده هاي بالاي شاخص توسعه انساني قرار دارند، كشورهاي توسعه يافته و كشورهايي كه در رده هاي پائين شاخص توسعه انساني قرار دارند، كشورهاي توسعه نيافته و عقب افتاده تري از نظر پيشرفتهاي جهاني هستند.
بر اساس تازه ترين گزارش سازمان ملل متحد، همزمان با بهبود اميد به زندگي، كاهش فقر و ارتقاي سطح آموزش، شاخص توسعه انساني جمهوري اسلامي ايران با رشد 10 پله اي به رتبه 84 بين 179 كشور دنيا ارتقا پيدا كرده است.
علاوه بر اين آمارها و به منظور آشنايي هر چه بيشتر با وضعيت پيشرفت هاي كشور عزيزمان ، آمارهاي ديگري نيز به نقل از رئيس مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري از آدرس اينترنتي http://www.iranculture.org/news/view.php?gid=8&id=11797 خدمت شما تقديم مي كنيم :
رئيس مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري در گفتگو با خبرگزاري مهر وضعيت توليد علم ايران در شاخه هاي مختلف علم پزشكي را تا فوريه 2008 تشريح و جايگاه ايران را اعلام كرد كه بر اين اساس در داروسازي رتبه 41 و در پزشكي باليني رتبه 53 را كسب كرده ايم. موسسه اطلاعات علمي ISI رشته هاي علوم پزشكي را به 8 مقوله تقسيم كرده است و اطلاعات مربوط به رشته هاي علوم پزشكي وابسته را در سطح كشورهاي جهان از اين منظر مورد ارزيابي قرار مي دهد.
وي اظهار داشت: اين رده بندي در پايگاه ESI وابسته به موسسه اطلاعات علمي (ISI) قرار دارد و هدف از اين پايگاه مشخص كردن موثرترين و برترين كشورها، نشريات، موسسات علمي و دانشمندان است.
جايگاه ايران در دنيا در رشته پزشكي باليني
جايگاه ايران در پزشكي باليني با توليد 3 هزار و 300 و 46 مقاله و با 9 هزار و 800 و 39 استناد بين سالهاي 1997 تا فوريه 2008 جايگاه 53 را در بين 106 كشور برتر جهان دارد.
كشورهايي مانند مالزي، پاكستان، بلغارستان، استوني، روماني و دهها كشور ديگر پس از ايران در اين رشته قرار دارند. از ميان كشورهاي مسلمان و منطقه كشور عربستان صعودي و مصر به ترتيب رتبه هاي 43 و 44 را در اين رده بندي به خود اختصاص داده اند.
جايگاه ايران در رشته داروسازي و سم شناسي
ايشان درباره جايگاه ايران در رشته داروسازي و سم شناسي در پايگاه موسسه اطلاعات علمي ISI افزود: ايران با توليد 829 مقاله موثر و برتر و استناد 3 هزار و 400 و 37 مورد، رتبه 41 را در ميان 87 كشور برتر جهان كسب كرده است. در اين حوزه كشور عربستان، مالزي، مراكش و پاكستان پس از ايران در اين رده بندي قرار دارند. جايگاه مصر در اين رشته 31 است.
جايگاه ايران در رشته بيولوژي و بيوشيمي
ايران همچنين در رشته بيولوژي و بيوشيمي كه ارتباط تنگاتنگي با پزشكي دارند در بين 100 كشور برتر توليد كننده علم مرتبه 57 را خود اختصاص داده است. در اين رشته تعداد مقالات ايران 887 و تعداد استنادها 2 هزار و 592 است. كشورهاي عربستان صعودي، تونس، پاكستان، امارات متحده، مراكش و .. پس از ايران در رتبه بندي اين رشته قرار دارند.
جايگاه ايران در علوم اعصاب و رفتار
در قلمرو علوم اعصاب و رفتار تعداد مقالات ايرانيان 472 مقاله و يك هزار و 735 بار مورد استناد قرار گرفته اند و جايگاه ايران در اين رشته در بين 79 كشور 49 است. عربستان، مراكش، امارات متحده و مصر در اين رشته از علوم پزشكي پس از ايران قرار دارند.
جايگاه ايران در بيولوژي مولكولي و ژنتيك
وي رتبه ايران در رشته بيولوژي مولكولي و ژنتيك را با توليد 227 مقاله برتر در بين 87 كشور 66 عنوان كرد و افزود: استنادهاي صورت گرفته به مقالات بيولوژي مولكولي و ژنتيك يك هزار و 102 است و كشورهاي امارات، كويت، مالزي، اندونزي و اردن پس از ايران در اين رشته قرار گرفته اند.
رتبه ايران در رشته ايمونولوژي
در اين رشته از علوم پزشكي، مجموعه 210 مقاله برتر به نام ايران ثبت شده و جايگاه ايران را در ميان 91 كشور به 70 رسانده است. كشورهاي مالزي، نيجريه، تونس و .. پس از ايران در اين رشته قرار دارند.
جايگاه ايران در روانپزشكي و روانشناسي
در حيطه روانپزشكي و روانشناسي سهم توليد علم ايران 186 مقاله و 773 استناد است. در اين رشته ايران در بين 83 كشور، مرتبه 43 را به خود اختصاص داده است.
رتبه ايران در ميكروبيولوژي
رئيس مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري اظهار داشت: ايران همچنين در رشته ميكروبيولوژي نيز با 191 مقاله برتر ثبت شده در ISI از ميان 88 كشور برتر جهان در اين رشته، رتبه 84 را اخذ كرده است.
در پايان تاكيد مي كنيم كه ارزشمندي پيشرفت هاي كشور ما نسبت به پيشرفت كشورهاي غربي در اين است پيشرفت هاي غربي ها در سايه استعمار ملت هاي ديگر و تاراج سرمايه هاي مادي و معنوي شان حاصل شده است ولي پيشرفت ملت ما در سايه همراهي با اخلاق و ارزش هاي انساني ، آن هم با دست خالي و با وجود انواع موانع شكل گرفته است و به همين دليل پيشرفت قابل تقدير و تحسين مي باشد .
در كنار اين دسته بندي ها بايد به ساير كشورهاي جهان اشاره نماييم كه بسياري از آنها خواسته يا ناخواسته مجبور به تبعيت از سياست هاي آمريكا بوده و با آمريكا هم رابطه خوبي دارند ولي در عمل جزء كشورهاي عقب مانده و فقير جهان محسوب مي شوند همچون بسياري از كشورهاي آفريقايي و يا كشورهايي را هم بايد مورد اشاره قرار داد كه پس از سقوط بلوك شرق ، به صورت خودخواسته و يا ناخواسته از طريق انقلابهاي مخملي ، و با هدف رسيدن به وضعيت بهتر تحت اقمار آمريكا در آمدند ولي گذر زمان نشان داد كه فقر ، بدبختي و بيچارگي و عقب ماندگي حاصل اين ارتباط نزديك بوده و آمريكايي ها از اين ارتباط صرفا به منظور تامين منافع نامشروع خود در جهان استفاده كرده اند و مردم با درك اين واقعيت از مدتي قبل در انتخابات هاي پارلماني و يا رياست جمهوري در كشورهايي همچون گرجستان و اوكراين بي اعتمادي خود را به دولت هاي غربگراي حاصل از انقلاب هاي رنگين اعلام مي كنند .
نتيجه اينكه ارتباط با آمريكا هرگز معياري براي پيشرفت با آمريكا به حساب نمي آيد و به اعتقاد ما آنچه به عنوان معيار در سياست خارجي آمريكايي ها مي باشد تامين منافع نامشروع خود مي باشد كه در اين راه ممكن است به كشوري كمك نمايد تا به توسعه و پيشرفت هم برسد اما ضمن اينكه اين قبيل پيشرفت ها از ضعف هاي فراواني برخوردارند از دوام برخوردار نبوده و شامل همه كشورهايي كه با آمريكا در ارتباط مي باشند نيز نمي باشد .

دیدگاه ها

ارسال ديدگاه جديد

(لطفا از درج سوال در ديدگاه ها خودداري فرماييد براي طرح سوالات خود به اين آدرس مراجعه فرماييد)

محتویات این فیلد به صورت شخصی نگهداری می شود و در محلی از سایت نمایش داده نمی شود.
  • آدرس های وب و ایمیل به صورت اتوماتیک به لینک تبدیل می شوند.
  • تگ های مجاز : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <br>
  • خطوط و پاراگرافها به صورت اتوماتیک جدا سازی می شود.
  •  

 

کد امنیتی
این سوال برای آزمایش کردن شما است که آیا شما یک بیننده واقعی ( انسان ) هستید و یا یک رایانه برای ساخت اسپم .
5 + 4 =
دو عدد را جمع کنید و وارد کنید . به عنوان مثال 1+3 را باید 4 وارد کنید .