سایر نظام های سیاسی

وضعيت اخلاقي اسرائيل؟

آيااين گفته برخي أفراد واقعيت داردكه درإسرائيل بامحارم خود إزدواج ميكنند وهمجنس بازي بين مردان بسيارأست؟

با سلام و احترام، در دين يهود ازدواج با محارم حرام است و لكن در فرقه بهائيت كه هسته مركزي و بيت العدل اعظم آن(محكمه بزرگ بهائي) در اسرائيل قرار دارد، ازدواج با محارم مگر با زن پدر، منع نشده است. (اقدس، ميرزا حسينعلي ، ص 74 ) لازم به ذكر است در رساله سوال و جواب نيز بهاء در پاسخ به سوالي درباره حرمت ازدواج با اقارب چنين مي گويد: « اين امور به امناي بيت العدل راجع است.» (حسينعلي نوري ، رسالة سؤال و جواب ، سوال 50 ) و در پيام 15 ژانويه 1981بيت العدل چنين آمده است: « ...

حکومت عربستان؟

از انجايي كه عربستان قانون اساسي ندارد ساختار سياسي اين كشور به چه صورتي است؟

به رغم ساختار رسمي حاكم بركشورها كه بيانگر تعاملات فيمابين است، كشورها و از جمله كشورهاي جهان سوم، تحت تاثير يكسري از مولفه هاي غيررسمي اداره ميشوند كه بارزترين وجه اين مولفه ها، رابطه قدرت ميان افراد و گروههاي مختلف است. اين دو مولفه رسمي و غيررسمي تشكيل دهنده ساختاري است كه توزيع قدرت در آن صورت مي گيرد. عربستان سعودي يكي از كشورهايي است كه عملكرد اين مولفه ها در آن جالب توجه است. در عربستان سعودي چند گروه اصلي قدرت را در دست دارند كه اين گروهها گاه در امتداد هم و گاه در تعارض با يكديگر حركت مي كنند.

حكومت طاغوت؟

آيا امكان دارد كه حاكمي طاغوت باشد ولي حكومتش طاغوت نباشد؟

دانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس مجدد شما با اين مركز ، پيش از پرداختن به پاسخ سوال شما لازم است متذكر شويم در انديشه سياسي اسلام ،نظام هاي سياسي به دو دسته نظام عدل و نظام جور و طاغوت تقسيم مي شوند . نظام عدل نظامي است كه بر اساس مباني ديني تأسيس شده باشد و مشروعيت آن برآمده از اذن و اجازه خداوند متعال به عنوان مالك علي الاطلاق باشد زيرا بر اساس بينش ديني و اعتقاد توحيدي خداوند رب و صاحب اختيار هستي و انسان هاست .

ولايت فقيه و تئوكراسي؟

آيا ولايت فقيه مصداقي از تئوكراسي است؟

تئوكراسي (Theocracy) به معنای حکومت الهی یا حکومت مذهبی است که در آن قدرت مطلق سیاسی، در دست مرجع عالی روحانی است و در آن اساس نظری حکومت، بر آن است که حکومت از جانب خداست و مرجع روحانی که فرمانروای سیاسی نیز هست و دستگاه اداری و قضایی او «فرمانهای خداوند» را که از راه وحی رسیده است، تفسیر و اجرا میکند. از کاملترین گونه های حکومت یزدانسالاری، حکومت موسی (علیه السلام) و انبیای جانشین وی بر بنی اسرائیل بود. حکومت خلفا در صدر اسلام نیز از این گونه بوده است.

کجای دموکراسی با اسلام سازگار است؟

مفهوم دموکراسی در چه نقاطی با اسلام ارتباط و سازگاری دارد و در چه نقاطی دارای تعارض و ناهمگونی است؟ نحوه‌ی ترکیب اسلام و جمهوری چگونه است؟

Democracy-and-theocracy_0.jpgدموکراسی در ذات اسلام ریشه دارد. این گونه نیست که به عنوان زائده‌ای از خارج به آن ضمیمه شده باشد. به عبارت دیگر، اگر بخواهیم نظام اسلامی را به صورت واقعی در جامعه پیاده کنیم، شاهد روی کار آمدن مدل خاصی از دموکراسی خواهیم بود که ضمن التزام به شریعت، به لحاظ شکلی هم دموکراتیک است.

جمهوري اسلامي و سايرنظام هاي سياسي جهان؟

نظام جمهوري ايران كداميك ازساختارهاي سياسي دنيا راقبول دارد؟

دانشجوي گرامي ضمن تشكر از تماس شما با اين مركز ،در پاسخ به اين سوال لازم است بگوييم كه تقريبا هيچ يك از ساختارهاي سياسي موجود در دنيا به گونه اي نيست كه مورد تاييد کامل نظام جمهوري اسلامي ايران باشد ، هر چند با نگاهي واقع گرايانه به ماجرا ، جمهوري اسلامي ايران ، اكثر اين ساختارها را به عنوان يك واقعيت پذيرفته و با آنها تعامل مي كند . در واقع الگويي كه جمهوري اسلامي ايران به دنبال آن مي باشد الگويي است كه با هيچ يك از الگوهاي موجود در جهان سازگاري ندارد .

چند کشور اروپایی پادشاهی اداره می شوند؟

در قرن بیست و یکم چند کشور اروپایی پادشاهی اداره می شوند؟ آيا با ادعاهاي حقوق بشر و آزادی انسانی در سایه تفکرات انسان گرایانه آنان در تناقض نيست؟

312388_413.jpgدر سال 2013 میلادی عینی ترین اجتماع سلاطین و پادشاهان غرب مدعی آزادی را می توان در اتحادیه اروپا مشاهده کرد.در این جهان انسان محور که کرنای حقوق بشر و آزادی انسانی در سایه تفکرات انسان گرایانه وسعتی به قاعده زمین پیدا نموده، هنوز کشورهایی در گوشه و کنار جهان یافت می شوند که حاکمان و حکمراني موروثی داشته.

نظامهاي اقتصادي سرمايه داري و سوسياليستي و مختلط ؟

سلام و سپاس از زحمات شما لطفا درمورد نظامهاي اقتصادي سرمايه داري و سوسياليسمي و مختلط توضيحاتي را ارائه نماييد و همينطور كشورهاي را كه داريا هركدام از اين نظام ها هستند را مثال بزنيد

با سلام و احترام. فرهيخته گرامي در خصوص نظام هاي فوق به اختصار مطالبي بيان مي شود:

ارزيابي نظامهاي ليبرال وشاهنشاهي غرب؟

سلام چه انتقادهايي به نظامهاي شاهنشاهي و هم چنين نظامهاي غربي وجود دارد؟

با سلام و احترام. پرسش شما از ابعاد گسترده اي برخوردار است كه در ادامه مطالبي به تناسب ارائه مي گردد.