شبهات

دنیوی کردن دین یا دینی کردن حکومت و سیاست؟

يكي از اشكلاتي كه غالباً دگرانديشان در باب حكومت ديني به آن تمسك مي جويند اين است كه پيوند دين و سياست موجب مي شود دين در خدمت قدرت درآيد و زورمداران و قدرت طلبان از طريق آن وجاهت و مشروعيت كسب نموده و دين را ابزاري براي حفظ و بقاي قدرت خود قرار دهند؟

يكي از اشكلاتي كه غالباً دگرانديشان در باب حكومت ديني به آن تمسك مي جويند اين است كه پيوند دين و سياست موجب مي شود دين در خدمت قدرت درآيد و زورمداران و قدرت طلبان از طريق آن وجاهت و مشروعيت كسب نموده و دين را ابزاري براي حفظ و بقاي قدرت خود قرار دهند.

تكيه گاه اصلي اين گروه پاره اي از شواهد تاريخي است.

بازرگان مينويسد:

هزار سال رياست بلامنازع ديني پاپها و حاكميت قهار كليساي كاتوليك بر پادشاهان و اشراف و مردم اروپاي قرون وسطي يادگاري جز جهل و تاريكي، ركود و عقب ماندگي و اختناق افكار يا انگيزسيون وحشتناك به جا نگذاشت.[1]

-اعدام منافقين در سال 67 ؟

در خصوص اعدامهاي منافقين در سال 67 به حکم حضرت امام سوال داشتم. آيا اعدام زندانياني که حکمشان چند سال زندان بوده صرفا به دليل ماندن بر سر مواضع مصداق قصاص قبل از جرم نيست؟ لطفا جنبه هاي فقهي اين مسأله را برايم ر

2011_4_9_11_9_37.jpg سال ۱۳۶۷ منافقینی که در زندان بودند به صورت تاکتیکی اعلام توبه کردند اما پس از پذیرفتن آتش‌بس و حمله منافقین به ایران این عده نیز در زندان آشوب کرده و شروع به آتش زدن زندان کردند تا به زعم خود و با رسیدن منافقین به تهران، پروسه‌ اشغال تهران را کامل کرده و کار را یکسره کنند.به‌دنبال این اقدام منافقین بود که امام فرمود آنهایی که بر سر موضع هستند مهدورالدمند و باید محاکمه و مجازات شوند(سید حمید روحانی در گفتگو با نشریه دانشجویی سپیدار- ارگان بسیج دانشجویی دانشگاه تهر