قانون اساسی

حریم خصوصی مردم؟

حریم خصوصی مردم چه جایگاهی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد؟

privacypolicy1.pngدر متون فقهی شیعه در مباحث مختلفی از جمله وجوب حفظ سر دیگران،ادله کتمان گناه غیر،ادله حمل عمل مسلم به صحت و مانند آنهااز عدم ورود به حریم اشخاص حتی در زمانی که گناهی را به صورت پنهانی مرتکب میشده اند حکایت دارد.در اصل ۲۵ قانون اساسی آمده است:بازرسی و نرساندن نامه ها،ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی،افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،سانسور،عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

سيد كاظم شريعتمداري و قانون اساسي؟

سلام. گفته مي شود آقاي سيد كاظم شريعتمداري، با بخشي از متن قانون اساسي مخالفت كرده بود. لطفاً بفرماييد اين مخالف با چه اصل يا اصولي بوده، و آيا در نهايت ايشان دست از مخالفت برداشتند يا خير.

با سلام و احترام، در سال 1358 با تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي (از 28 مرداد تا 24 آبان 1358) و به ويژه بعد از طرح و تصويب اصل 110 كه تصريح بر ولايت فقيه و اختيارات قانوني آن مي‌كرد، آيت‌الله شريعتمداري در مصاحبه‌هاي مكرر به مخالفت آشكار با اصل مذكور پرداخت و آن را مخالف اصل حاكميت ملت دانست.

قانون اساسي قبل از انقلاب؟

سلام. قبل از انقلاب، قانون اساسي كشور برگرفته از قانون اساسي كدام كشورها بود و چه مشكلاتي داشت؟

امام خمینی و قانون اساسی مشروطه؟

ديدگاه حضرت امام خمینی به قانون اساسی مشروطه چه بود؟ ايشان چه انتقادهايي نسبت به آن داشتند؟

از نظر تاریخی، تا عصر مشروطه حکومت ایران به صورت نظام سلطنت مطلقه اداره می‌شد و اطاعت بی‌چون‌وچرا از فرمان شاه واجب بود. با این حال، تحولات فکری و اجتماعی سال‌های منتهی به 1285 باعث شد تا مردم به فکر راهکاری برای کنترل قدرت سلطنت در ایران بیفتند. این مسئله باعث شد تا بعد از پیروزی انقلاب مشروطه، رهبران این انقلاب در صدد برآیند تا با تدوین قانون اساسی، قدرت شاه در کشور را مهار نمایند. با این حال، این قانون با روی کار آمدن سلطنت پهلوی، در عمل به تعلیق درآمد؛ به طوری که رضاخان و پسرش بدون توجه به قانون اساسی، هر اقدامی را که مایل بودند در کشور انجام می‌دادند.

دستور امام خميني براي تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي؟

چرا امام خميني دستور تشكيل مجلس خبرگان و تصويب قانون اساسي را دادند و تعجيل در نوشتن قانون اساسي داشتند؟

5_Untitled-1_0.jpgبا سلام و احترام خدمت شما،در 22 بهمن 1357 با قيام يكپارچه مردم ايران به رهبرى امام خمينى(ره) انقلاب اسلامى به پيروزى رسيد و آخرين آثار و باقى مانده‏هاى حاكميت رژيم سلطنتى از ميان رفت، و ملت ايران در صف واحد پشت‏سر رهبر انقلاب اسلامى ايران،استوار و پابرجا قرار گرفت و فرمان او را عملا گردن نهاد.انقلاب اسلامى ايران كه در پى مبارزات مستمر و خونبار مردم با تكيه بر سه عامل: «مكتب اسلام‏»،«وحدت و يكپارچگى مردم‏» و «رهبرى امام‏» به پيروزى رسيد،و استبداد داخلى و سلطه خارجى را د

علت تغيير نام مجلس موسسان به مجلس خبرگان؟

سلام. آيا درست است كه امام خميني ابتدا دستور به تاسيس مجلس مؤسسان دادند و سپس فرمودند: «من ولي امرم، يك روز گفتم مؤسسان، امروز مي گويم خبرگان، به كسي هم ربطي ندارد»؟(بنا به نقل قول كيهان ضدانقلاب چاپ لندن، از سخنراني مهندس بازرگان در استاديوم ورزشي تبريز)؟

5_Untitled-1.jpgدانشجوي محترم ضمن تشكر از تماس مجدد شما با اين مركز،در پاسخ به سوال شما فارغ از اينكه آيا سخناني كه كيهان ضد انقلاب به نقل از مهدي بازرگان نقل كرده درست است يا نه؟لازم است اشاره نماييم كه اصطلاح «مجلس موسسان» اصطلاحي است كه در ادبيات حقوقي و سياسي به مجلسي اشاره دارد كه به منظور تاسيس و تدوين قانون اساسي جديد در يك نظام و يا تغيير برخي اصول قانون اساسي با حضور كارشناسان و صاحب نظران (كه در هر نظامي كيفيت انتخاب اين صاحب نظران مي تواند متفاوت باشد) تشكيل مي شود و از آنجايي

اقليتهاي ديني ؟

با سلام ، در اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده است كه : ايرانيان زرتشتي ، كليمي و مسيحي تنها اقليتهاي ديني شناخته ميشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل ميكنند. يعني به صراحت اعلام شده كه ساير اقليت ها اين مجوز را ندارند. اين درحالي استكه(با اعتقاد به يكي بودن اديان الهي) در قرآن كريم به نام شش شريعت (شريعت حضرت ابراهيم ، يهود ، مسيحيت ، صابئين ، مجوس تأكيد شده است.يعني قرآن كريم اهل كتاب را منحصر به سه دين نكرده است. چرا قانون اساسي ما فقط سه اقليت را مجاز شمرده است؟در دنيا صد ها دين وجود دارد كه هركسي آزاد است كه يكي را انتخاب كند(لا اكراه في الدين).بالطبع بعضي از اين اديان مثل صائبين آيين هاي اجتماعي و قوانين عروسي مربوط به خود را دارند. جرا اين محدوديت در قانون اساسي اعمال شده؟وضع پيروان ساير اديان در زمان حكومت پيامبر و حضرت امير چگونه بود؟

غير مسلمانان مطابق ديدگاه اسلامي بر دو دسته هستند: 1. اهل كتاب 2. غير اهل كتاب و به موجب اصل سيزدهم قانون اساسي: «ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آئين خود عمل مي كنند» اين اصل پس از مشخص شدن دين رسمي كشور به ساير اديان و پيروان آنها كه در ايران زندگي مي كنند، توجه كرده است. و فقط اهل كتاب را به رسميت مي شناسد. زيرا از نظر اسلام و جمهوري اسلامي كه يك نظام سياسي مبتني بر حاكميت مذهب است، فقط 3 دين به عنوان اقليت ديني شناخته مي شوند.

منشأ حاکميت در قانون اساسي؛ خدا يا مردم؟

با توجه به ماده 56 قانون اساسي و كليت اين قانون: آيا حق حاكميت بر مردم بعد از خداوند تبارك و تعالي به خود مردم واگذار شده تا فقيه واجد شرايط را انتخاب و از طريق بيعت يا انتخاب او اِعمال حاكميت نمايند و تنها در اين صورت است كه حاكميت ولي فقيه مشروعيت مي يابد يا حق حاكميت بر مردم از آنِ ولي فقيه واجد شرايط است و با مخالفت اكثريت مردم (مثلا در جريان يك رفراندوم كاملا آزاد) نيز اين مشروعيت پا برجا خواهد بود.

دو انقلاب؛ دو قانون اساسی؟

مقایسه‌ی قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی مبين چه نتايجي است؟

IMAGE635176099085949915.jpgمقایسه‌ی دو قانون اساسی جمهوری اسلامی و مشروطه نشان می‌دهد که توجه به اسلام و عناصر و ریشه‌های بومی،به مراتب بسیاری بیشتر از قانون اساسی مشروطه است.همچنین مقایسه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی و مشروطه نشان می‌دهد که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار است.ایران در بین سال‌های 1285تا 1358، یعنی کمتر از یک‌صد سال،شاهد دو جنبش مردمی ضداستبدادی بود؛جنبش‌هایی که هر یک به انقلابی علیه نظام حاکم و تدوین قانون اساسی ب

امام خمینی وقانون اساسی مشروطه؟

دیدگاه امام خمینی درباره‌ی قانون اساسی مشروطه چه بود؟ ايا آن قانون اساسي را قبول داشتند؟ نسبت قانون مشروطه و قانون اساسی جدید چيست؟

Jald.jpgبررسی دیدگاه امام خمینی (رحمت الله علیه) درباره‌ی قانون اساسی مشروطه نشان می‌دهد هرچند ایشان، به دلیل اعمال نفوذ روشن‌فکران غرب‌زده در نگاشتن قانون اساسی و الگو گرفتن این افراد از قانون‌های اساسی کشورهای غربی، نسبت به این قانون انتقاداتی داشتند، اما با این وجود، همین قانون را ابزاری برای مقابله با دیکتاتوری پهلوی می‌دانستند و در دوران مبارزه، همواره با استناد به این قانون، در صدد افشای اقدامات غیرقانونی رژیم پهلوی بودند.