نظریه های انقلاب

استعمار سرخ و سياه؟

چرا برخي تحليلگران تاريخ انقلاب ايران از مقاله استعمار سرخ و سياه و نقش آن ياد نميكنند و يا به سرعت از آن ميگذرند؟ علت آن چيست؟ نظريه هاي انقلاب اسلامي بررسي شود؟

110_5.jpgدر تحلیل انقلاب اسلامی قیام نوزدهم دیماه 1356 مردم قم در اعتراض به انتشار مقاله توهین آمیز استعمار سرخ و سیاه و شکل گیری اعتراضات عمومی و رویداد اربعین ها در شهرها از نقاط عطف شکل گیری انقلاب اسلامی محسوب می گردد و نمی توان نقش آن را نادیده گرفت.

انفجار نور؟

منظور امام(ره) از اين كه گفتند «انقلاب ما انفجار نور بود» چيست؟

AKSGIF_IR_FAJRتصاویر_متحرک_دهه.gifيكي از سخناني را كه بسيار مشهور است و به ويژه در دهه فجر، فراوان از آن استفاده مي كنند و آن را در روزنامه ها و نشريات مي نويسند و گاه از صدا و سيما پخش مي نمايند و به بنيانگذار جمهوري اسلامي،حضرت امام خميني(قدس سره)،نسبت مي دهند،اين سخن است:«انقلاب ما انفجار نور بود»شايان ذكر است كه اين سخن نه بدين گونه و نه از ايشان بوده است؛بلكه اين سخن ـ همان گونه كه د

اعتقادات مذهبي شاه؟

سلام باتوجه به اينكه شاه مختصراعتقادات مذهبي داشت چراامام حكومتش راسرنگون كرد؟

گرچه در ظاهر شاه مسلمان و شيعه بود ، اما گفتار و رفتار وي به هيچ وجه بيانگر پايبندي وي به اعتقاد مذهبي نبوده و تنها نام مسلمان را يدك مي كشيد ، اگر صرف داشتن نام مسلمان كافي است ، نبايد شخصيت هايي مانند ابوسفيان و معاويه را نيز سرزنش كنيم . معيار حقيقت اسلام و پايبندي به اعتقادات مذهبي است نه صرفاً نام مسلمان داشتن . اما مهمترين دلايل مخالفت حضرت امام با شاه را مي توان در اسلام زدايي و زير پا گذاشتن احكام اسلامي ، فساد همه جانبه ، سرسپردگي و وابستگي به غرب و بيگانگان و از بين رفتن استقلال كشور و ماهيت ضد سلطه جويانه و ظلم ستيزانه مكتب تشيع برشمرد .

انقلاب اسلامي؛ آگاهي يا احساسات؟

images_10.jpg«اگر در دنيا تنها يك انقلاب آگاهانه ساخته شده باشد،آن انقلاب،انقلاب ايران است».

تابش انقلاب ایران فراتر از نظریه‌ها ؟

پيرامون تحليل چرايي وقوع انقلاب اسلامي چه نظرياتي وجود دارد؟ آيا انقلاب اسلامي ايران به عنوان بزرگترين انقلاب کبير و اجتماعي جهان در چارچوب اين نظريات قالب تحليل است؟

IMAGE634642294697387422.jpgاکثر نظریه‌پردازانی که به مسأله‌ی انقلاب اسلامی ایران پرداخته‌اند به نقش مطالبات دینی مردم در آن توجهی نداشته‌اند؛از سوی دیگر وجود معنویت اسلامی و رهبری موجب تمایز انقلاب اسلامی با دیگر انقلابات جهان می‌گردد.ظهور انقلاب اسلامی ایران،ناتوانی بسیاری از نظریه‌های انقلاب را در تحلیل و تبیین انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی نمایان کردتوجه به این حقیقت، ضروری است که انقلاب اسلامی در افق عالم جدید «متجدد» متولد نشده است و از این نظر، علی‌رغم اشترا

نقش مساجد در انقلاب اسلامي؟

حضور نیروهای مردمی در انقلاب اسلامی چگونه بود؟ مسجد چگونه به سازماندهی مردم می‌پرداخت؟

مساجد در صدر اسلام به دلیل عهده‌داری کانون اصلی ارتباط مردم، به‌ویژه فعالان جامعه، کارکردهای فراوانی را در نظام اجتماعی ایفا می‌کردند. در عصر جدید، به دلیل تفکیک ساختاری و تقسیم کار، به برخی از کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن کمتر توجه می‌شود. با این حال، در جریان انقلاب اسلامی ایران، مساجد نه تنها محلی برای عبادت، که محلی برای فعالیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی علیه رژیم و نظام اجتماعی حاکم بودند. با توجه به مطالب مزبور، نوشتار حاضر درصدد است تا به بررسی عملکرد و سازوکارهای مساجد در بسیج مردم در جریان انقلاب اسلامی بپردازد.

شکل گيري انقلاب اسلامي؟

چه اتفاقي باعث رخ دادن انقلاب شد؟ چرا انقلاب اسلامي شكل گرفت؟ انقلاب چه تاثيري در جامعه داشت؟ چرا انتقلاب زودتر انجام نشد؟ نظريه انقلاب اسلامي از كجا و در كدام برهه زماني شكل گرفت؟

1. انقلاب يك پديده دفعي وآني نيست ، بلكه به تدريج و آرام صورت مي گيرد گرچه مبارزات مردم عليه رژيم ستمشاهي پي از 15 خرداد 42 شكل تازه اي گرفت ، اما در ادامه عاملي كه موجب تسريع آن شد و به عنوان نقطه عطفي در انقلاب اسلامي محسوب مي گردد درگذشت مشكوك حاج آقا مصطفي در نجف اشرف و برپايي مراسم هاي با شكوه يادبود ايشان در شهرهاي مختلف بود و قيام 19 دي مردم قم در پي اهانت رژيم به حضرت امام صورت گرفت كه سر منشأ تظاهرات و اجتماعات گسترده سراسري عليه رژيم شده و در ادامه روند شكل گيري انقلاب اسلامي را سرعت بخشيد .

نقش بنگاه‌های خبری غرب در پيروزي انقلاب اسلامي؟

عملکرد بنگاه‌های خبری غرب در سال 1357چگونه بود؟آیا رسانه‌های غربی حامی انقلاب اسلامی بودند؟چرا اخبار مرتبط با امام(ره) را پخش مي کردند؟ آيا رسانه‌های غربی به‌خصوص رادیو بی‌بی‌سی در طول دوران سلطنت شاه، نگاهی انتقادی به حکومت او داشته‌اند؟

IMAGE635451616055801254.jpgدرباره بزرگ‌نمایی حمایت شبکه‌‌ی بی‌بی‌سی از انقلاب اسلامی باید تردید‌های جدی وارد کرد.خود آن‌ها هم در هفتادسالگی این شبکه،این قضیه را تکذیب کردند.واقعیت امر این است که بریتانیا به تغییر رژیم پهلوی در ایران راضی نبود و تا جایی که توانست تلاش کرد تا نظام پهلوی را در ایران حفظ کند.سترهای شکل‌گیری و پیامدهای انقلاب اسلامی ایران از جمله مسائل مهمی بود که همچون سایر رویداهای تاریخی دوران ساز و پردامنه قرن بیستم، توجه افکار عمومی دنیا را به

نقش بازاريان در پيروزي انقلاب اسلامي؟

سلام. لطفا در مورد نقش بازاريان در پيروزي انقلاب توضيح دهيد. آيا صحيح است كه آنها در زمان اعتصابات سراسري به مردم غذا و سوخت مي رساندند؟

poster.jpgبا سلام،در رابطه با نقش بازاريان در پيروزي انقلاب اسلامي ايران بايد گفت:از شرايطي كه براي پيروزي يك گروه مخالف در منازعه با حكومت وقت حائز اهميت است آن است كه به لحاظ مادي و اقتصادي به نظام حاكم وابستگي نداشته و مستقل باشد.هر نهضتي براي سازماندهي و اقدامات انقلابي نيازمند منابع مالي فراواني است ، زيرا در هر انقلابي تعداد زيادي از افراد درگير مبارزه اند و مقدار زيادي اقدامات پنهان انقلابي وجود دارد كه بايد از لحاظ مالي تغذيه شوند.با توجه به سياست‌هاي رژيم شاه مبني بر نوسازي به سبك غربي

نقس منفي نگري در انقلاب؟

سلام، برخي از طرفداران شاه، مي گويند كه انقلابيون در آن دوران به هر چيزي اعم از اينكه خوب بود يا بد بود، نه مي گفتند و لذا انقلاب ريشه در نوعي منفي نگري داشت، زيرا هيچ حسني را در مورد آن رژيم قبول نمي كردند. آيا اين درست است؟

با سلام و تحيت و قدرداني از مكاتبه ي شما با اين مركز در پاسخي نسبتا اجمالي در برابر اين شبهه ي بسيار سطحي بايد گفت: گام نخست : كساني كه چنين ادعايي مي نمايند مي بايست براي اثبات ادعاي خود استدلال نمايند. به عنوان مثال رژيم پهلوي واجد چه خوبي هايي بوده است كه انقلابيون آن خوبي ها را ناديده گرفته و به خاطر روحيه ي منفي نگري به اين خوبي هاي فرضي و خيالي پاسخ منفي ميدادند.